b_300_0_16777215_00_images_88.jpeg
ار این جلسه مقرر شد، ظرف مدت یکماه موضوع اثر درماني موكودنتول بر كوويد- ١٩ در مراكز درماني و بيمارستانها دانشگاه علوم پزشكي لرستان
و اثر مهاري موكودنتول بر بيماري كرونا در درمانگاه هاي مراكز بهداشت همان دانشگاه بررسی
و گزارش مبسوط نتايج حاصله به محضر استاندار محترم ارائه گردد.
🗓️ یک شنبه ۱۱ آبان ۱۳۹۹
اداره کل امور اجتماعی و فرهنگی استانداری لرستان
ej.ostan-lr.ir

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید

مطالب پربازدید